Reiki

Wat is Reiki?

Reiki is een Japanse vorm van behandeling die gebaseerd is op handoplegging. Hierbij wordt door diegene die behandeld wordt, energie opgenomen. Deze energie komt niet uit de behandelaar, maar uit de kosmos. Als behandelaar geef ik het alleen maar aan u door. Reiki is universele levensenergie die zelf zijn weg zoekt in het lichaam, en zelf die plekken uit kan zoeken waar je lichaam dit nodig heeft.

Hoe ziet een Reiki behandeling er uit?

U ligt gekleed op uw buik of rug op een comfortabele behandeltafel. Door beurtelings op de juiste plaatsen mijn handen boven uw lichaam te houden laat ik de energie door uw lichaam stromen.  Een reiki behandeling duurt ongeveer 60 minuten.